Järn och metall

Förarbete

Korrosion uppstår när järn oxiderar, dvs. när luftens syre kommer i kontakt med bart järn. Salter och vatten påskyndar processen. Rostskyddssystem fungerar så att zinkfosfat (som är oädlare än järn) offrar sig före järnet. Med andra ord skall fosfaten inte vara för hårt bunden i bindemedlet, den måste kunna frigöra sig och på så sätt kunna offra sig. Över den offrande grundfärgen Värn Rostskyddsprimer målas ett tätt skikt med Effekt Lackfärg för att förhindra syret att komma åt metallytan. Om en skada i det täta skiktet uppkommer kommer grundfärgens anod (zinkfosfat) att blöda ut och offra sig istället för järnet.

Underlaget skall vara väl rengjort, stålborstat eller sandblästrat (Sa 2,5), och ev. oljefläckar tvättas med lösningsmedel. Det är viktigt att rostskyddsgrunda direkt efter rengöring för att förhindra korrosion.

Målning

Förtunna första strykningen Metallprimer Classic med 20% lacknafta. Andra strykningen skall ske med oförtunnad färg. Övermåla sedan med ett tätt skikt av Effekt Lackfärg i två strykningar. Applicera färgen med pensel, roller eller spruta efter spädning med 10-20% lacknafta så att primern tränger väl in i underlaget. Samma behandlingsgång gäller för Sköld Plåttakfärg.

Underhåll

Om skador uppstått på en behandlad yta: stålborsta, fläckgrunda en gång med förtunnad primer och sedan en gång med oförtunnad. Fläcka sedan en gång med tätskiktet (Effekt Lackfärg eller Sköld Plåttakfärg) och stryk slutligen hela ytan med densamma.

 dark metal roof detail with raindrops