Olja och trävård

Förarbete

När virke sväller och krymper upprepade gånger förmår inte hartserna att hålla ihop fibrerna, varpå träet spricker. Väl inoljat virke är vattenfrånstötande vilket ger en jämnare fukthalt med mindre sprickbildning som följd. Avsikten med träolja är att tillföra en fet olja i virket och på så sätt erhålla vattenavvisning. Träoljan skall inte bygga ett ytskikt utan eventuella överskott ska alltid avlägsnas för att undvika missfärgningar. Ju högre torrhalt oljan innehåller, desto mer olja och högre risk att bygga ett ytskikt.

Underlaget skall vara rent, fast och torrt. Poröst trä tas bort. Tvätta med fasad- och mögeltvätt kompletterat med desinficering, skölj med vatten och låt torka väl.

Inoljning

Applicera träoljan med pensel eller trasa. Stryk hela brädor och undvik dubbelstrykning. Torka bort överflödig olja, var speciellt uppmärksam på feta partier och kvistar. Upprepa behandlingen tills ytan mättats och inte absorberar mer olja. Behandlingen repeteras helst flera gånger om året, inte minst på hösten. Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ väl. Lämpliga oljor är Klassisk 30 Träolja, Gard Träolja eller Orient Kinesisk Träolja.

Underhåll

Underhåll utförs på samma sätt som ovan.

Olja Colorex 460_stående