Colorex Stallfärg

Stallfärg är en vattenburen, helmatt färg för inomhusmålning på puts, betong och trä i djurstallar, kallager och industrilokaler. Fungerar även utmärkt på fin- och grovsågat virke.

– Helmatt
– Skyddar mot mögel och alger

Förbehandling:
Gamla mineraliska ytor, som puts- och betong grundmålas alltid först med Colorex Betoprime. Detta gäller även på ytor som tidigare varit målade med Silikatfärger.

Grundmåla rent trä med Colorex Utegrund Aqua innan målning med Colorex Stallfärg.

Målning:
Måla 1-2 gånger för full täckning med roller, pensel eller lätt förtunning med vatten – med högtryckssprutning.

Efter målning:
Torka av verktygen nog före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter anvädning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Gå till produkten