Tak

Förarbete

På tidigare målade ytor måste ytan tvättas med målartvätt för att avlägsna ev. fett och smuts. Det är viktigt att testa gamla tak med en våt svamp innan målning för att fastställa vilken färgtyp taket målats med tidigare. Gamla limfärgstak eller kalkfärgstak löser upp sig och kan inte övermålas utan måste bindas (patenteras) först. Lämplig färg för detta är Blocka Spärrfärg som verkar patenterande. Blocka Spärrfärg är även rätt val vid tak som missfärgats av nikotin, sot eller har fuktfläckar.

Spackla ojämnheter med lämpligt spackel. Vid skarvar vid nya skivmaterial och liknande måste skarven först förstärkas med fiberremsor. Slipa spacklet när det torkat. Torka av ytorna från slipdamm.

Målning

Tak målas alltid flödigt med mycket färg i rollern för att undvika att det uppstår skarvar och taket ser randigt ut. Måla alltid från fönster och in mot rummet. Undvik dubbelstrykningar, måla hela taket i ett svep. Eftersom färgen har en fin gräng (stöppling) för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär att rollern efterdrages i samma riktning och med samma tryck och hastighet i den blöta färgen. Alla toppar (grängen) kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll, och man undviker ”skäck”, dvs. att ljuset skuggas olika på ytan med ett flammigt utseende som följd. För minimal ljusreflektion och ett varmt ljus rekommenderas en helmatt färg för innetak, som Eminent 2 Takfärg.

Underhåll

För helmatta färger såsom takfärg bör man vara försiktig med att gnida i ytan då själva gnidningen kan förorsaka en ful glansförändring. Det kan i detta fall vara enklara att reparera med övermålning av ny färg. Annars gäller att använda ett milt rengöringsmedel som eftertorkas med en trasa som fuktats med vatten. Svarta märken efter metall avlägsnas med radergummi. Använd aldrig sprit vid rengöring av latexfärger.

Johner Bildbyra AB +46 8 644 83 30 info@johner.se sales@johner.se