Väggar

Förarbete

Tapeter och tidigare målade ytor tvättas med svamp och målartvätt. Om tapeten lossnar är den inte målningsbar utan måste avlägsnas. Spackla ojämnheter med lämpligt väggspackel. Vid skarvar vid nya skivmaterial måste skarven först förstärkas med fiberremsor. Slipa spacklet när det torkat. Torka av ytorna från slipdamm. Om väggarna har nikotin-, sot- eller fuktskador ska dessa först isoleras. Detta sker enklast och säkrast med en alkydfärg, t ex Blocka Spärrfärg, som appliceras tunt över fläcken och får torka väl. Ett enkelt sätt att skapa en stark väggbeklädnad är att limma glasfiberväv med vävlim och därefter måla.

Målning

Ytorna målas 2 gånger, med tork emellan, med den färg som är aktuell. Använd roller och tänk på att längden på rollerns ull styr hur kraftig struktur (gräng) som färgen erhåller. Hörn och vinklar penselmålas varefter penseln försiktigt trycks i ytan (stöppling) för att efterlikna rollerns struktur. Tänk på att skarpa, klara kulörer täcker sämre och kan behöva flera skikt för full täckning.

pojk hund sitter på golv ögonkontakt

Colorex Inomhus 700px

För normal hemmiljö används Vagans 7 Väggfärg och för kök, hall och offentlig miljö lämpar sig Vagans 25 Väggfärg. På enklare ytor, källare, sekundärutrymmen, industrilokaler etc. rekommenderas Multimatt Vägg och Takfärg. Önskas en extra elegant och helmatt yta är Älva Väggfärg ett utmärkt alternativ som även kan torkas av med fuktig trasa.

Eftersom färgen har en fin gräng (stöppling) för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär att rollern efterdrages i samma riktning och med samma tryck och hastighet i den blöta färgen. Alla toppar (grängen) kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll, och man undviker ”skäck”, dvs. att ljuset skuggas olika på ytan med ett flammigt utseende som följd.

Underhåll

Ytor med glans 7 eller högre rengöres med en trasa med ett milt rengöringsmedel. Eftertorka med en trasa som fuktats i vatten. För lägre glanser bör man vara försiktig med att gnida i ytan då själva gnidningen kan förorsaka en ful glansförändring. Det kan i detta fall vara enklare att reparera med övermålning av ny färg. Annars gäller att använda ett milt rengöringsmedel som eftertorkas med en trasa som fuktats med vatten. Svarta märken efter metall avlägsnas med radergummi. Använd aldrig sprit vid rengöring av latexfärger.