Mineraliska fasader

Förarbete

Underlaget ska vara rent, fast och torrt. Tvätta och skölj och vid svampangrepp behandla dessutom med mögeldödande medel. Låt torka väl. Lös gammal färg avlägsnas med hjälp av stålborste eller skrapning. Laga eventuella hål och sprickor.

Målning

Grunda alltid med Betoprime, även på tidigare målade ytor. Applicera därefter 1-2 lager med Betopaint med roller eller pensel. Efter förtunning kan även spruta användas, läs mer på förpackningen. Måla inte mer (tjockare) än vad som krävs för god täckning, oftast räcker en strykning. På så sätt fungerar den för dessa ytor nödvändiga diffusionsöppenheten bäst.

Underhåll

Vid nersmutsning eller beväxtning tvättas ytan med lämplig fasad- och mögeltvätt, samt eftersköljs noga med vatten. Vid svampangrepp kan mögeldödande medel användas.

Betopaint Colorex2