Bastant

Träbestrykningsmedel för uppfräschning av slipers och annat markliggande trävirke utomhus. Produkten är även lämplig av virke där mörk färg önskas. Slipersolija kan inte övermålas med färg.

 

Liknande produkter