Betopaint Puts- och betongfärg

Helmatt och högtäckande vattenburen färg för mineraliska ytor såsom putsade fasader, grundmurar och socklar utomhus. Produkten är diffusionsöppen och är även lämplig för fuktutsatta väggar och tak inomhus, såsom källare. Innehåller biociderna IPBC, OIT och Diuron som skyddar färgfilmen mot mögel och alger.

– Hög täckförmåga
– Diffusionsöppen
– Mögelskydd

Finns i Vit/A-bas samt C-bas i storlekarna 0,9L, 2,7L och 9L.

Liknande produkter