Grovspackel LG

Grovspackel LG är ett vattenbaserat spackel lämpligt för inomhus spacklings- och lagningsarbeten med krav på  hög fyllnadsförmåga. Produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips.

– Hög fyllnadsförmåga
– Hög vidhäftning mot betong, puts och gips

Finns i 10L.

Liknande produkter