Hållbarhet

Så här arbetar vi med att bidra till en bättre miljö

Förläng livslängden, skapa hållbarhet! 

Genom att vårda och ta hand om möbler, byggnader, motorer, fordon och andra investeringar förlänger vi dess livslängd, ett enkelt sätt att skapa hållbarhet i samhället. Både ur ett miljö- och ett ekonomiskt perspektiv. Genom att använda våra kvalitativa produkter skapas ett långvarigt skydd mot väder, vind och andra påfrestningar.  

Att använda råvaror som är så skonsamma som möjligt för både hälsa och miljö utgör grunden i vår produktutveckling. I Colorex sortiment finns ett stort urval vattenburna och miljömärkta produkter.  

Miljömärkningar

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning på varor och tjänster inom drygt 60 varugrupper. I bedömningsprocessen för att erhålla Svanenmärkningen på en produkt utreder man dess miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till avfall, samtidigt som krav på funktion och kvalitets ställs. Svanenmärkningen är en typ 1-märkning, vilket innebär att granskning och godkännande av nya Svanenmärkta produkter utförs av en oberoende aktör (i Sverige av Miljömärkning Sverige AB på uppdrag av regeringen) samt utförs ur ett livscykelperspektiv. 

På Svanens hemsida kan du söka fram en komplett lista över Colorex Svanenmärkta produkter, https://www.svanen.se/sok-svanenmarkta-varor-tjanster/. Du hittar dem även genom att filtrera på miljömärkningar på vår hemsida, exempelvis här

EU Ecolabel  

EU Ecolabel, även kallad EU-Blomman, är Europas motsvarighet till Svanen och en av världens främsta miljömärkningar. Det är en Typ 1-märkning, precis som Svanenmärket. Det innebär att den är oberoende, jobbar enligt ett livscykelperspektiv och med en helhetssyn när kriterier tas fram. 

Du hittar vårt Ecolabel sortiment genom att filtrera på miljömärkningar på vår hemsida, exempelvis här.

 

Miljöbedömningar

BASTA/BETA samt Byggvarubedömningen 

BASTA/BETA och Byggvarubedömningen är båda organisationer som verkar för en giftfri och hållbar fastighets- och byggbransch genom att bedöma och tillhandahålla information om byggprodukter. Colorexprodukter som uppfyller BASTA-kraven finns listade på https://www.bastaonline.se/. Du hittar även vårt BASTA/BETA och Byggvarbedömnings-sortiment genom att filtrera på miljömärkningar på vår hemsida. 

Emissionsklassificering 

M1-klassificering 

M1 är kortformen av den frivilliga finska emissionsklassificeringen av byggnadsmaterial. Klassificeringen M1 säkerställer att innehållet i byggnadsmaterial ej överstiger de högt ställda kraven för utsläpp och lukt. M1-klassificering inkluderar kriterierna VOC-nivåer, formaldehyd, ammoniak och lukt. 

Colorex sortiment av spackel och lim innehar M1-klassificeringen, dessa hittar du här

Övriga märkningar 

CE-märkning 

Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard skall vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration för att få säljas inom EU. Detta intygar att produkten lever upp till de krav som finns i standarden.   

Hantering färgrester, verktyg och emballage 

Överbliven färg 

Häll inte ut överbliven färg i avloppen. Överbliven färg, även i öppnade burkar, står sig länge men om du har färg som du vet med dig inte kommer att komma till användning så lämna in resterna till en återvinningscentral/miljöstation. 

Målarverktyg 

Målarverktyg som ska användas för målning imorgon eller dagen efter förblir användbar om den förvaras i en lufttät plastpåse. Penslar och rollers som ej ska användas igen kan slängas i de vanliga hushållssoporna sedan färgen har torkat. Önskar du återanvända penseln eller rollern vid ett senare tillfälle kan de rengöras i en hink med vatten. Viktigt att tänka på då är att även detta vatten inte får hällas ut i avlopp eller natur utan ska lämnas in till en återvinningscentral/miljöstation..  

Emballage 

Tomma färgburkar utan varningssymbolen dödskalle eller döda fisken ska lämnas till en förpackningsinsamling där emballaget kan återvinnas.