Måla järn och metall 

Läs våra tips om hur du målar metall och järndetaljer. 

Måla järn och metall  

Korrosion uppstår när järn oxiderar, dvs. när luftens syre kommer i kontakt med bart järn. Salter och vatten påskyndar processen. Rostskyddssystem fungerar så att zinkfosfat (som är oädlare än järn) offrar sig före järnet. Över den offrande grundfärgen (Rostskyddsprimern) målas ett tätt skikt med Effekt Lackfärg för att förhindra syret att komma åt metallytan. Om en skada i det täta skiktet uppkommer kommer grundfärgen att blöda ut och offra sig istället för järnet. 

Underlaget skall vara väl rengjort, stålborstat eller sandblästrat, och ev. oljefläckar tvättas med lösningsmedel. Det är viktigt att rostskyddsgrunda direkt efter rengöring för att förhindra korrosion. 

Målning 

Förtunna första strykningen Metallprimer Classic med 20% lacknafta. Andra strykningen ska ske med oförtunnad färg. Övermåla sedan med ett tätt skikt av Effekt Lackfärg i två strykningar. Applicera färgen med pensel, roller eller spruta efter spädning med 10-20% lacknafta så att primern tränger väl in i underlaget.  

Underhåll 

Om skador uppstått på en behandlad yta: stålborsta, fläckgrunda en gång med förtunnad primer och sedan en gång med oförtunnad. Fläckmåla sedan en gång med toppfärgen (Effekt Lackfärg) och stryk slutligen hela ytan med densamma. 

 • 15-års kvalitetsgaranti
  Produkterna Titan och Storm är märkta med Colorex 15-års garantisymbol. Garantin säkerställer en kvalitet som håller upp till 15 år på träfasad. För bästa resultat och giltig garanti ska Colorex 3-stegs-system följas. Instruktioner finns på produktens etikett eller i det tekniska databladet.
 • Måla fasaden
  Vädret bör ha varit varmt och torrt i flera dagar innan målningen påbörjas. Bästa målningsperiod är i regel juni-augusti.
 • Måla snickerier 
  Grundmåla med snickerigrund Aqua eller Classic. Om färgen ska överlackeras med en skarp kulör kan även grundfärgen tonas. Använd lackfärgspensel, målardyna eller en fin roller och eftersläta med pensel. Låt grundfärgen torka på ett ljust, väl ventilerat utrymme. Färdigmåla sedan på samma sätt, 1-2 gånger, med mellanliggande ordentlig tork, med Briljant Lackfärg, Effekt Lackfärg eller Mästar Lackfärg i valfri glans. Vid klara skarpa kulörer fordras i regel flera skikt för god täckning. 
 • Måla golv
  Lämplig färg är  Strong Golvfärg eller Dimension Golvfärg. Dimension ger en mer slitstark yta om man tex ska måla en trätrappa. Vid lackning appliceras ett tunt första skikt av t ex Solo. Därefter appliceras 1-3 lager flödigt med hjälp av en bred pensel eller golvroller. Arbeta inte för länge i lacken. 
 • Ta hand om altanen
  Applicera träoljan med pensel eller trasa. Stryk hela brädor och undvik dubbelstrykning. Torka bort överflödig olja, var speciellt uppmärksam på feta partier och kvistar. Upprepa behandlingen tills ytan mättats och inte absorberar mer olja. Behandlingen repeteras helst flera gånger om året, inte minst på hösten. Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ väl. Lämpliga oljor är Klassisk 30 Träolja, Gard Träolja eller Orient Kinesisk Träolja.