Måla fasaden

Så här gör du för att måla fasaden

Träfasad

Förarbete 

Vädret bör ha varit varmt och torrt i flera dagar innan målningen påbörjas. Bästa målningsperiod är i regel juni-augusti, men oberoende av säsong så ska man avsluta målningen i god tid så att färgen hinner torka innan natten kommer med dagg eller frost. Måla inte heller på solvarma ytor. Nytt trä skall målas snarast möjligt efter montering. Om virket målas inomhus före uppsättning, undvik att måla extremt torrt (fukthalt 6-8 %) virke. Detta kan t ex uppstå efter inomhus lagring i ett varmt pannrum eller liknande, och kan sedan leda till att virket sväller maximalt när normal utomhusfukthalt (12-18 %) uppnåtts. Hårda färgers (olika oljefärgstyper) elasticitet kan då vara otillräcklig vilket leder till att färgen spricker.

För att välja rätt sorts färg är det viktigt att veta vilken färgtyp huset tidigare var målat med. Regeln är att använda samma som tidigare. Det är direkt olämpligt att övermåla en tidigare akrylaltfärgsmålad yta med en hård alkydfärg eftersom de är olika elastiska, och därför kan komma att glida mot varandra vid temperaturväxlingar. Risken för sprickbildning och färgsläppning ökar då. Även tidigare slamfärgsmålade ytor (t ex Falu Rödfärg) är olämpliga att måla om med någon annan färgtyp än slamfärg. Avlägsna först all gammal slamfärg helt från underlaget innan byte av färgtyp.

För att ta reda på vilken färg ditt hus är målat med tidigare finns några bra knep:

– Slipa ytan med sandpapper. Klibbar det färg i papperet är det troligtvis en akrylatfärg. Om det däremot dammar utan att fastna nämnvärt är det sannolikt en alkyd- eller linoljefärg.


– På en ljus yta kan man lägga en droppe lut. Om ytan efter någon minut färgas gulbrun är det en alkydfärgsyta.


– En annan metod är att gnugga en trasa som fuktats i T-sprit på ytan. Blir färgen mjuk (löser sig) och lätt färgar av sig är det en akrylatfärg. Underlaget ska vara torrt och fast. Lös färg tas bort genom skrapning och/eller stålborstning. Mjukt virke (rötangripet) avlägsnas och byts ut. Smutsiga ytor tvättas med fasad och mögeltvätt och sköljs sedan med vatten. Svamp och mögelangripna ytor behandlas. Om tvättning skett med högtryckstvätt är det viktigt att vänta 2-3 veckor med torrt väder innan man kan vara säker på att allt vatten som tvingats in i sprickor och under
panel helt torkat ut.

Måla

Var noga med att behandla ändträ och skarvar. Grundmåla med Utegrund 2-in-1 eller Grundolja Aqua ihop med Utegrund Aqua. Man kan också använda det klassiska systemet Grundolja Classic ihop med Utegrund Classic. Övermåla därefter 1-2 gånger med Titan Fasadfärg, Storm Uteakrylat, eller Stabil Oljetäcklasyr.

Underhåll

Nedsmutsade fasader tvättas med fasad- och mögeltvätt med noggrann eftersköljning. I de fall fasaden dessutom varit angripen av svamp och mögel (svarta prickar) så ska fasaden desinficeras genom att lägga på desinficerande produkt och låta den torka 1 dygn före övermålning. Alkydoljefärger har en naturlig nedmattning och blekning, vilken går snabbare på fasader i söder och österläge där UV-belastningen är som högst. Här kan det vara aktuellt med ett tätare underhållsintervall än för övriga sidor av huset.

 • 15-års kvalitetsgaranti
  Produkterna Titan och Storm är märkta med Colorex 15-års garantisymbol. Garantin säkerställer en kvalitet som håller upp till 15 år på träfasad. För bästa resultat och giltig garanti ska Colorex 3-stegs-system följas. Instruktioner finns på produktens etikett eller i det tekniska databladet.
 • Måla fasaden
  Vädret bör ha varit varmt och torrt i flera dagar innan målningen påbörjas. Bästa målningsperiod är i regel juni-augusti.
 • Måla snickerier 
  Grundmåla med snickerigrund Aqua eller Classic. Om färgen ska överlackeras med en skarp kulör kan även grundfärgen tonas. Använd lackfärgspensel, målardyna eller en fin roller och eftersläta med pensel. Låt grundfärgen torka på ett ljust, väl ventilerat utrymme. Färdigmåla sedan på samma sätt, 1-2 gånger, med mellanliggande ordentlig tork, med Briljant Lackfärg, Effekt Lackfärg eller Mästar Lackfärg i valfri glans. Vid klara skarpa kulörer fordras i regel flera skikt för god täckning. 
 • Måla golv
  Lämplig färg är  Strong Golvfärg eller Dimension Golvfärg. Dimension ger en mer slitstark yta om man tex ska måla en trätrappa. Vid lackning appliceras ett tunt första skikt av t ex Solo. Därefter appliceras 1-3 lager flödigt med hjälp av en bred pensel eller golvroller. Arbeta inte för länge i lacken. 
 • Ta hand om altanen
  Applicera träoljan med pensel eller trasa. Stryk hela brädor och undvik dubbelstrykning. Torka bort överflödig olja, var speciellt uppmärksam på feta partier och kvistar. Upprepa behandlingen tills ytan mättats och inte absorberar mer olja. Behandlingen repeteras helst flera gånger om året, inte minst på hösten. Var speciellt uppmärksam på att behandla ändträ väl. Lämpliga oljor är Klassisk 30 Träolja, Gard Träolja eller Orient Kinesisk Träolja. 
 • Måla taket inomhus
  Tak målas alltid flödigt med mycket färg i rollern för att undvika att det uppstår skarvar och att taket ser randigt ut. Måla alltid från fönster och in mot rummet. Undvik dubbelstrykningar, måla hela taket i ett svep