15-års kvalitetsgaranti

Läs våra garantivillkor för Titan och Storm

GARANTIVILLKOR FÖR PRODUKTERNA TITAN OCH STORM

Produkterna Titan och Storm är märkta med Colorex 15-års garantisymbol. Garantin säkerställer en kvalitet som håller upp till 15 år på träfasad. För bästa resultat och giltig garanti ska Colorex 3-stegs-system följas (instruktioner finns på produktens etikett eller i det tekniska databladet).

Följ alltid instruktionerna på respektive produktförpackning. Det är viktigt att underlaget är väl förberett. Måla inte vid långvarigt kallt eller fuktigt väder och undvik att måla på varma eller solbelysta ytor. Rådgör med din färgfackhandlare om val av fasadkulör. Garantin gäller enbart Colorex standardkulörer som är särskilt anpassade för utomhusmålning (se kulörkarta nedan). Här kan du också få tips och råd om målning av fasader.

Kulörkarta Colorex. Observera att trycket och skärmåtergivningen inte helt överensstämmer med den verkliga kulören. Fråga din färghandlare.

Har du följt instruktionerna noga men ändå upplever en kvalitetsskillnad ber vi dig göra en garantiförfrågan via butiken där färgen inhandlades. Vid en garantiförfrågan ombeds du uppvisa ett läsbart kvitto samt dokumentation av arbetet i bilder och information om datum för målning och därtill rådande väderleksförhållanden.

Spara även batchnummer och NCS-kod som använts. Colorex har rätt att undersöka målningsprojektet för att kunna göra en korrekt bedömning av garantiinvändningen. Vid godkänd sådan erbjuds ny Colorex Storm Uteakrylatfärg eller Colorex Titan Fasadfärg och detta kan inte bytas mot kontanter eller annan form av ersättning. Garantin omfattar inte heller ersättning för produkter eller tjänster kring målningsprojektet, såsom kostnader för arbete, virke eller tillhörande verktyg och ställningsmaterial, transporter och dylikt.