Hitta butik

Betopaint

Utomhus, Fasadfärg puts

Helmatt och högtäckande vattenburen färg för alla typer av mineraliska ytor såsom putsade fasader, grundmurar och socklar utomhus. Produkten är mycket diffusionsöppen och lämplig även för fuktutsatta väggar och tak inomhus, såsom källare.

Teknisk information

Glans: Helmatt
Åtgång: 4-6 m2/L
Dammtorr: 1 h
Övermålningsbar: 2-4 h
Målningstemperatur: Lägst +5°C
Verktyg: Pensel, roller, färgspruta
Förvaring:
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel. Borsta eller skrapa bort lös, gammal puts och kalk. Kontrollera genom att knacka på ytan att tidigare behandling har god förankring till underlaget. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Nya mineraliska underlag, som puts- och betongytor grundas alltid med Betoprime. Kom ihåg att skydda omkringliggande ytor ordentligt innan du börjar måla.


Målning

Måla 1–2 gånger med roller, pensel eller – efter lätt förtunning – med spruta. Måla inte fler skikt än vad som behövs för full täckning då detta påverkar färgens diffussionsöppenhet negativt. Hög torrhalt ger färgen bra täckförmåga.


Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

 • Namn
  Artikelnr.
 • Betopaint Vit/Bas A 9L
  19200003
 • Betopaint Vit/Bas A 0,9L
  19200101
 • Betopaint Vit/Bas A 2,7L
  19200303
 • Betopaint Bas-C 9L
  19293001
 • Betopaint Bas-C 0,9L
  19293101
 • Betopaint Bas-C 2,7L
  19293301
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Betopaint för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
6
4