Hitta butik

Blocka

Inomhus, Grundfärg

Helmatt och tvättbar uretanalkydbaserad spärrfärg för renovering av sot-, nikotin- och vattenskadade eller andra nedsmutsade ytor inomhus. Minskar risken för kvistgenomslag också på gammal panel vid minst två strykningar. Kraftigt blödande kvistar kan kräva kvistlack eller shellack. Lämplig även som takfärg, speciellt på spända tak och/ eller limfärgsmålade ytor.

Teknisk information

Glans: Helmatt
Åtgång: 4-6 m2/L
Dammtorr: 6 h
Övermålningsbar: 48 h
Målningstemperatur: Lägst +5°C
Verktyg: Pensel, roller, färgspruta
Förvaring:
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
Träytor: Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten och låt torka väl.
Ojämnheter spacklas. Slipa lätt. Grundstryk med oförtunnad Blocka, slipa med ett fint sandpapper och torka rent från damm innan färdigmålning.
Järn- och metallytor: Stålborsta/slipa och avfetta feta ytor och grundmåla omedelbart för att undvika rostbildning.
Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

 

Målning
Blocka är färdig att använda. Applicera med lämplig pensel, roller eller, efter förtunning med 5-10% alifatnafta, med spruta. Vid användning för kvistisolering rekommenderas pensel.
På större ytor kan färgen med fördel rollas, med korthårig roller, före utjämning med lackpensel.
Eftersom färgen vid rollning har en viss gräng (stöppling) för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar (grängen) kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll. Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende.
Samma färg används såväl som grund- och slutfärg. Normalt är ett skikt tillräckligt men i vissa sammanhang kan 2 lager vara nödvändigt med mellanliggande tork. På kvistrika ytor rekommenderas , för bästa isoleringseffekt , att först stryka Blocka i ett tunt skikt, vilket får torka i minst 14–18 timmar, varefter Blocka appliceras ytterligare en gång.

 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

 

Underhåll
Använd en trasa fuktad i vatten milt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.

 • Namn
  Artikelnr.
 • Blocka Vit 10L
  17900001
 • Blocka Vit 1L
  17900102
 • Blocka Vit 3L
  17900303
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Blocka för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
6
4