Hitta butik

Eminent Pro 2 RF

Inomhus, Takfärg, Byggvarubedömningen, Basta

Reflexfri takfärg med hög täckförmåga och vithet, avsedd för invändig grund- och färdigmålning av tak av betong, puts och gipsskivor.

Teknisk information

Glans: Helmatt
Åtgång: 5-8 m2/L
Dammtorr: 1 h
Övermålningsbar: 2 h
Målningstemperatur: Lägst +5°C
Verktyg: Pensel, roller, färgspruta
Förvaring:
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som kalk- och limfärgstak, bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg.

 

 

Vid övermålning av papperstapet så testa först så tapeten inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattenskador.
Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

 

 

Målning
Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter förtunning – med spruta.
Takytor ska alltid målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder.
Måla alltid tak i kors och hela taket/väggen samtidigt. Eftersom färgen vid rollning har en viss struktur för att ge en jämn och döljande yta, skall färgen efter jämn fördelning på ytan efterslätas. Det innebär vid målning av t.ex. tak, efter fördelning på ytan, att rollern dras i samma riktning, med samma tryck och hastighet, i den blöta färgen. Alla toppar kommer då att lägga sig likvärdigt åt samma håll med sista efterslätande strykningen från största ljusinsläppet Därmed undviks att ljuset skuggas olika på ytan, vilket kan ge ett flammigt utseende..

 

 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn.
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

 

 

Underhåll
Ytan kan vid behov avtorkas med en torr trasa. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.

  • Namn
    Artikelnr.
  • Eminent Pro 2 RF Vit 10L
    10201001
  • Eminent Pro 2 RF Vit 3L
    10201310
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Eminent Pro 2 RF för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
8
5