11508201_Rullspackel medium 10L
Hitta butik

Rullspackel Medium

Inomhus, Spackel & lim, Basta

Lättapplicerat spackel. Passar utmärkt för spacklings- och lagningsarbeten inomhus med krav på hög fyllförmåga. Spacklet är lämpligt till rullapplicerad bredspackling, sprutspackling och maskinell spackling av gipsskiveskarvar.

Teknisk information

Färg: Grå
Lösningsmedel: Vatten
Fyllförmåga: Max 4 mm
Kornstorlek: Max 0,2 mm
Densitet: ca 1,1 kg/L
Vikttorrhalt: ca 62 %
Applicering: Rulle, spruta eller bredspackel
Torktid: 1 timme per mm, vid tjockare skikt dock längre. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
Vidhäftning: Produkten har hög vidhäftning mot betong, puts och gips
Användningstemperatur +5°C – +35°C
Rengöring av verktyg: Vatten
Lagring: max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C – +20°C. SKYDDAS MOT FROST
Övrigt: vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Applicering

Underlaget ska vara torrt, rent och väl bundet. Viktigt att yttemperaturen inte är lägre än +5°C!
Spacklet appliceras med långhårig rulle, spruta eller bredspackel.
Spackling av gipsskiveskarvar utförs enligt riktlinjerna i ”YBG-skriften”.

 

Torktiden påverkas av skikttjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc.
Vid slipning bör skyddsglasögon och andningsskydd användas. Den slipade ytan ska dammas av innan vidare behandling som målning och tapetsering sker.

 

Skall ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer.
Verktyg rengörs efter användandet med vatten.

  • Namn.
    Artikelnr.
  • Rullspackel Medium 10L

    11508201