11505801_Skarvspackel J 10L
Hitta butik

Skarvspackel J

Inomhus, Spackel & lim

Allroundspackel, särskilt lämpligt för skarvspackling med remsa. Den är också lämplig för spackling av väggar och tak inomhus. Damma av slipade ytor innan vidare behandling som målning och tapetsering. Förlimma spacklade ytor som skall tapetseras.

Teknisk information

Färg: Grågul
Lösningsmedel: Vatten
Fyllförmåga: Max 2 mm
Kornstorlek: Max 0,070 mm
Densitet: ca 1 650 kg/m³
Vikttorrhalt: ca 73 %
Applicering: Appliceras för hand
Materialåtgång: ca 0,3 liter/m² vid skarvspackling av gipsskivor.
Torktid: ca 1 timme vid 1 mm skikttjocklek. Torktiderna kan variera beroende på skikttjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag osv.
Användningstemperatur: + 5°C – +35°C
Rengöring av verktyg: Vatten
Lagring: Max. 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C – +20°C. SKYDDAS MOT FROST.
Övrigt: Vid spackelslipning ska ögonskydd och ansiktsmask användas.

Applicering

Underlaget ska vara torrt, rent och väl bundet. Viktigt att yttemperaturen inte är lägre än +5°C!
Spacklet påförs med stålspackel.

 

Torktiden påverkas av skikttjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc. Vid slipning bör skyddsglasögon och andningsskydd användas. Den slipade ytan ska dammas av innan vidare behandling som målning och tapetsering sker.

 

Skall ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer.
Verktyg rengörs efter användandet med vatten.

  • Namn.
    Artikelnr.
  • Skarvspackel J 10L

    11505801