11520701_Snickerispackel 200ml tub
Hitta butik

Snickerispackel

Inomhus, Spackel & lim

Mycket fint och lättslipat spackel med god fyllnadsförmåga. Passar utmärkt för spackling på trä och snickeriarbeten inomhus. Spacklet har god öppentid och lämpar sig därför till spackling av större ytor, t.ex. bredspackling av dörrblad mm.

Teknisk information

Färg: Vit
Lösningsmedel: Vatten
Kornstorlek: max 0,030 mm
Densitet: ca 1 700 kg/m3
Vikttorrhalt: ca 74 %
Applicering: Appliceras för hand med bredspackel eller Japanspackel
Torktid: ca 1 timme, vid 1 mm skikttjocklek. Torktiderna kan variera beroende på underlag, temperatur, luftfuktighet osv.
Vidhäftning: Produkten har hög vidhäftning mot trä.
Materialåtgång: 1 liter/m² vid 1 mm skikttjocklek. Varierar kraftigt beroende på underlagets beskaffenhet.
Användningstemperatur +5 – +35°C
Rengöring av verktyg: Vatten
Lagring: max 12 månader i obruten förpackning. Lagras mörkt och svalt, +5°C – +20°C. SKYDDAS MOT FROST.
Övrigt: Vid spackelslipning bör ögonskydd och ansiktsmask användas.

Applicering

Underlaget ska vara torrt, rent och väl bundet. Viktigt att yttemperaturen inte är lägre än +5°C! Spacklet påförs med stålspackel.

 

Torktiden påverkas av skikttjocklek, temperatur, luftfuktighet, underlag etc. Vid slipning bör skyddsglasögon och andningsskydd användas. Den slipade ytan ska dammas av innan vidare behandling som målning och tapetsering sker. Skall ytan tapetseras bör ytan förlimmas, följ tapettillverkarens rekommendationer.

 

Verktyg rengörs efter användandet med vatten.

  • Namn.
    Artikelnr.
  • Snickerispackel

    11520701