Hitta butik

Storm

Utomhus, Fasadfärg trä

Matt, traditionell alkydbaserad grundfärg för trä utomhus. Färgen har bra penetrationsförmåga, utmärkt vidhäftning och fyllighet. Passar till alla våra färgtyper för trä utomhus.

Teknisk information

Glans: Halvmatt
Åtgång: 4-8 m2/L
Dammtorr: 4 h
Övermålningsbar: 2-4 h
Målningstemperatur: Lägst +5°C
Verktyg: Pensel, roller, färgspruta
Förvaring:
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet, måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Kontrollera att underlaget är tillräckligt torrt före målning, maximalt 16% fuktkvot. Måla inte på solheta ytor eller om det är risk för regn det närmaste dygnet eller dagg inom 1-2 timmar efter målningen avslutats. Gammal linolja/linoljefärg kan orsaka linoljeblåsor.
Obehandlat trä som har stått utomhus i mer än 4 veckor skall tvättas och desinficeras och lösa grånade träfibrer skall avlägsnas. Ändträ och virkesskarvar appliceras 2 gånger med Grundolja Aqua. För extra träskydd och vid speciellt utsatta fasader appliceras hela panelen med Grundolja Aqua. Grundmåla sedan hela ytan inkl. ändträ med 1 skikt Utegrund Aqua.
Tidigare målade ytor tvättas med produkter avsedda för tvättning innan målning och får därefter torka väl. Vid svamp- och algangrepp skall ytan behandlas med lämpligt desinficerande medel. Lös färg och lösa träfibrer skall skrapas/stålborstas bort. Grundmåla trärena ytor.

 

Målning
Storm förs på med lämplig målarpensel och arbetas in väl i underlaget. Var noga med att inte applicera för tjockt, hellre 2 tunna skikt än ett tjockt, och att arbeta in färgen väl i ytan. Färgen kan också rollas men måste då efter applicering arbetas in i träet med pensel. Detta gäller även vid sprutning varvid färgen även förtunnas med 5-10% vatten.

 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

 

Underhåll
Använd borste, eller en trasa fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang. Använd aldrig sprit vid rengöring av färg eller lack.

 • Namn
  Artikelnr.
 • Storm Vit/Bas A 9L
  19600003
 • Storm Vit/Bas A 0,9L
  19600102
 • Storm Vit/Bas A 2,7L
  19600303
 • Storm Bas-C 9L
  19693002
 • Storm Bas-C 0,9L
  19693102
 • Storm Bas-C 2,7L
  19693302
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Storm för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
8
4