Ofta kan man måla en bra bit in i september men det beror givetvis på temperaturen. Man ska tänka på att temperaturen inte får understiga +5˚C under hela dygnet. Ytorna måste vara torra och träets fuktkvot får inte vara över 16%. Tänk också på att inte måla för tidigt eller för sent på dagen då daggen är en faktor.