Titta på husets stil, titta på liknande hus och leta inspiration. Ibland vill man kanske tillbaka till ursprungsfärgen, och ibland kanske man vill tänka helt nytt. Kombinationen med kulören kring fönster, dörrar och andra snickerier är också viktigt för hur fasadfärgen framträder. Tänk också på vad det är för omgivning, är huset inbäddat i grönska, vad har grannarna för kulörer på sina hus, vill du att huset ska ”sticka ut” eller smälta in? På vissa ställen kan det också finnas bestämmelser som säger vilken kulör du måste välja, kolla med din kommun om du är osäker.