Det är bra om tryckimpregnerat virke får stå obehandlat en säsong innan det behandlas. Du kan behandla eller måla tryckimpregnerat virke när fukthalten är lägre än 16% i träet och när de ämnen som finns i impregneringen urlakats. Fråga om du kan låna en fuktmätare i din lokala butik eller köp en för någon hundralapp för att vara säker på fukthalten.