Vill du vara säker på ett bra resultat utan flammighet och ränder är det alltid bäst att måla ”vått-i-vått”, dvs att du inte låter färgen torka innan hela väggen är bestruken. Det gäller även kanterna och runt om element etc. Försök därför att planera så att du kan måla hela väggen vid ett och samma tillfälle