Om det gäller ommålning av en fasad, är det är viktigt att försöka ta reda på vad huset är målat med för typ av färg tidigare. Har du möjlighet, ta med ett prov från området du ska måla till din lokala butik, så hjälper de dig att analysera vilken typ av färg som har använts. Om ditt hus exempelvis är målat med slamfärg (typ Falu Rödfärg), kan du bara måla om med ny slamfärg (efter det att du borstat rent fasaden). Om du däremot ska måla obehandlat trä, kan du välja mer fritt vad som passar dig, alkydfärg, akrylatfärg, slamfärg, lasyr, ja vad vill du ha?