Det har gått 17 år sedan Fritsla Hockeyklubb grundades. Initiativtagarna var fem 16-åriga killar, med ett brinnande hockeyintresse och en vision. De ville skapa en förening och en hockeyrink, där fokus skulle ligga på den spontana, lekfulla och enkla sidan av hockey, något som tycktes ha tappats bort i en ofta elitfokuserad sport som ishockey.
Deras vision var:

 • Som en av få föreningar i södra Sverige, utöva sporten som förr, utomhus. kunna erbjuda mycket öppna istider för allmänhetens åkning/spontanhockey som är sk. ”prime time” och inte undanskuffade på dåliga/otillgängliga tider (som det ofta är i många ishallar).
 • Att skridskoåkning och ishockeyspelande ska vara gratis och öppet för alla!
 • Kunna erbjuda skridskoåkning/ishockey-verksamhet till ungdomar under enkla, lättillgängliga och billiga former.
Bild från https://www.facebook.com/FritslaHockeyklubb/photos

Efter att klubben samlat in pengar, via sponsorer och bidrag, kunde startskottet ljuda för en ny ishockeyrink i Fritsla.

2007, efter otaliga timmar snickrande, kunde den nya rinken invigas.
Efter många slitsamma år med naturfrusen is, med milda vintrar och oförutsägbara säsonger föddes en ny dröm i klubben: konstfrusen is.

Efter ett par år av bidragssökande och projektering, och en intensiv byggperiod under hösten 2016, kunde Fritsla HK i februari 2017 inviga den konstfrusna isen.

Efter att föreningen gjort anläggningen konstfrusen har medlemsantalet ökat stadigt till dagens 650 medlemmar varav 150 är aktiva spelare, fördelat på skridskoskola, två stycken ungdomslag, en träningsgrupp för tjejer och ett seniorlag. I en tydligt mansdominerad sport sticker föreningen ut med nästan 30% aktiva tjejer, vilket gör att föreningen procentuellt är bland de 20 främsta föreningarna i Sverige sett till kvinnliga aktiva utövare.

Utöver föreningens verksamhet har rinken hundratals besökare varje vecka på allmänhetens åkning under vintern. Besökarna kommer från runtom i Marks kommun men även kommunerna runt omkring då en allmän, öppen isbana är ovanligt i södra Sverige. Föreningen äger och driver dagens anläggning på mark som man arrenderar av kommunen.

Ny multisportbana i Fritsla

Fritsla Hockeyklubb växer så det knakar och föreningen har utvecklats något enormt. Däremot har inte själva anläggningen utvecklats nämnvärt mer än att isen har blivit konstfrusen. Så ny projektidé kläcktes. Projektet har två övergripande syften:

 • Göra det möjligt att använda anläggningen till spontanidrott året runt.
 • Skapa förutsättningar att utveckla föreningens befintliga verksamhet.

Föreningen vill utveckla anläggningen så den kan användas året om till både spontan och organiserad idrott utomhus oavsett årstid. Detta för att ge de som bor i och runt Fritsla ett större utbud av fritidssysselsättning för en aktivare fritid som är gratis/billig och lättillgänglig. Rinken i Fritsla ska vara en mötesplats för barn och unga året om! På orten saknas det idag en spontanidrottsplats för året runt användning och den nya anläggningen som kombinerar vinter/sommarbruk på detta vis blir en av få i Sverige. Föreningen upplever det av stor vikt att kunna erbjuda allmänheten en kombinerad anläggning som är attraktiv både sommar men särskilt vintertid som är den delen av året då flest barn och ungdomar är stillasittande inomhus.

Detta är planen med den nya anläggningen

 • Den befintliga isbanan rivs. Förrådsbyggnader kommer flyttas till nya platser på området.
 • Ny bana 26×46 m. Med andra ord kommer det inte bli en fullstor ishockeyplan. Men den nya planen kommer kunna tillåta seriespel för barn tom 14 år. Så anläggningen är med andra ord vigd åt ungdomsidrott. Den nya kylbädden isoleras för att bli energieffektivare och ge en bättre is.
 • På den nya kylbädden läggs ett sportgolv som gör att banan kan användas när det saknas is till t.ex. inlineshockey, innebandy, handboll och fotboll.
 • Intill banan byggs nya tillgängliga avbytarbås, sekretariat och utvisningsbås
 • Banan får ny energieffektiv belysning
 • En ny omklädningsbyggnad med omklädningsrum, förråd, läktare och kiosk byggs.
 • Ett nytt garage för traktor och utrustning för isskötsel byggs.
 • Marken mellan garage, omklädningsrum och bana asfalteras för att göra yta tillgänglig för rörelsehindrade och underlätta vattenavrinning.
 • En ny parkering anläggs bakom garaget med bl.a. P-platser för rörelsehindrade.

Under hela året kommer banan vara öppen mellan klockan 08-22 (belysning kommer finnas så banan kan användas kvällstid). Anläggningen kommer användas till organiserad idrott vissa vardagar kl 18-20, samt att skolan kommer nyttja anläggningen vissa dagtider. Övrig tid kommer banan vara tillgänglig för spontanidrott. Det kommer vara gratis att använda anläggningen till spontanidrott.
I den nya omklädningsbyggnaden finns det plats att hantera utlåning av utrustning och skridskoslipning åt allmänheten.

Skiss på nya anläggningen.

För oss på Colorex var detta ett självklart projekt att hoppa på. I mitten av augusti påbörjades målningen av panelen.

Kulören som föreningen valt är S4005-Y20R.