Hitta butik

Copperol

Utomhus, Övrigt

Djupverkande linoljebaserat träbestrykningsmedel till fuktutsatt trävirke utomhus. Produkten ger ett starkt skydd mot väta och passar därmed även slipers, grindstolpar och bryggor.

Teknisk information

Glans: Beroende på underlag
Åtgång: 4-12 m2/L
Dammtorr: 2 h
Övermålningsbar: 6 h
Målningstemperatur: Lägst +5°C
Verktyg: Pensel, doppning
Förvaring:
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och träfiber.
Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.
Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt avdödande medel.

 

Målning
Använd lämplig pensel för applicering av olja. Måla 2-3 brädor åt gången.
Oljan skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Oljan får inte bilda ett skikt ovanpå träytan utan ska helt penetrera in i densamma.
Var speciellt noggrann med skarvar och ändträ..

 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande oljerester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

 

Underhåll
Använd en borste, trasa eller svamp fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.

  • Namn
    Artikelnr.
  • Copperol Brun 1L
    15035103
  • Copperol Brun 3L
    15035301
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Copperol för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
12
4