Hitta butik

Häftprimer Aqua

Inomhus, Grundfärg

Alkydbaserad grund- och häftprimer för trä och metall inom- och utomhus. Produkten används som vidhäftningsgrund, isolergrund och som rostskyddsprimer. Innan färdigmålning med akrylat- eller alkydfärg på omålade och tidigare målade ytor av trä, metall, plåt, gips och kakel.

Teknisk information

Glans: Matt
Åtgång: 6-8 m2/L
Dammtorr: 3 h
Övermålningsbar: 24 h
Målningstemperatur: Lägst +5°C
Verktyg: Pensel, roller
Förvaring:
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten.

 

 

Målning
Häftprimer appliceras med pensel, roller eller spruta. Kontrollera alltid att underlaget, t ex äldre färgskikt, har god vidhäftning. Appliceras normalt i två tunna skikt med mellanliggande tork, beroende av underlaget.

 

 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

  • Namn
    Artikelnr.
  • Häftprimer Aqua 1L
    11100101
  • Häftprimer Aqua 3L
    11100301
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Häftprimer Aqua för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
8
6