Hitta butik

Prima V Terrasslasyr

Utomhus, Terrass & utemöbler

Klar alkydoljebaserad lasyr för obehandlat eller tidigare oljat trä, hyvlat och sågat, såväl inom- som utomhus. Passar även till tryckimpregnerat virke och ommålning av ytor tidigare målade med alkydbaserad färg.

Teknisk information

Glans: Beroende på underlag
Åtgång: 5-10 m2/L
Dammtorr: 4 h
Övermålningsbar: 16 h
Målningstemperatur: Lägst +5°C
Verktyg: Pensel eller målardyna
Förvaring:
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
Luft- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast, stålborstat och/eller slipat. Ta bort löst, poröst och nedbrutet trä och träfiber.
Tvätta tidigare målade ytor med fasad- och mögeltvätt och skölj med vatten.
Om ytan är angripen av mögel skall den behandlas med lämpligt avdödande medel.

 

Målning
Använd lämplig pensel för applicering av olja och lasyr. Måla 1-2 bräder åt gången.
Terrasslasyren skall tränga väl in i virket utan att bilda film. Undvik blanka fläckar på kvistar och mättat trä genom avtorkning, efter några minuter, med en trasa mycket lätt fuktad med vatten. Terrasslasyren får inte bilda ett skikt ovanpå träytan utan ska helt penetrera in i densamma.
Var speciellt noggrann med att behandla skarvar och ändträ.

 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.
OBS! Trasor indränkta med Proper kan självantända och måste därför oskadliggöras genom att läggas i vatten eller eldas upp.

 

Underhåll
Använd golvborste, trasa eller svamp, fuktad i vatten och lämpligt rengöringsmedel för hustvätt för att göra rent ytan. Spola med vanlig trädgårdsslang.

  • Namn
    Artikelnr.
  • Prima V Terrasslasyr Klar 0,9L
    14290104
  • Prima V Terrasslasyr Klar 2,7L
    14390301
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Prima V Terrasslasyr för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
10
5