Hitta butik

Solo 30

Inomhus, Snickerifärg

Slitstark uretanalkyd-klarlack för de flesta träytor inom- och utomhus. Passar utmärkt för snickerier, dörrar, paneler och trösklar men också som dammbindare på betongytor. Produkten är framtagen för de hårda krav som gäller för lackering av träbåtar ovanför vattenlinjen.

Teknisk information

Glans: Halvmatt
Åtgång: 6-10 m2/L
Dammtorr: 4 h
Övermålningsbar: 24 h
Målningstemperatur: Lägst +5°C
Verktyg: Pensel, roller
Förvaring:
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på burken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat slutresultat.
Rums- och yttemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C
Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Skrapa bort gammal löst sittande färg och lack. Slipa och tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Vid lackning av ny betong skall underlaget vara genomhärdat vilket, beroende på betongens skikttjocklek, kan dröja upp till 3 månader..
Grunda obehandlad betong med Solo utspädd med upp till 50% alifatnafta eller lacknafta. Vid dammbindning ska Solo spädas med lika delar alifatnafta/lacknafta. Grunda obehandlade trägolv med Solo utspädd med 20% alifatnafta/lacknafta.

 

Målning
Produkten är färdig att använda. Appliceras med korthårig roller eller pensel. Efter förtunning med alifatnafta/lacknafta även sprutbar.
Lacka minst 2 gånger i tunna skikt. För tjockt pålagd lack kan ge en gulaktig yta, speciellt på ljusa underlag.
För att minimera fiberresning på underlag av trä kan den nyslipade träytan torkas av med ljummet vatten och trasa. Låt ytan torka och slipa sedan lätt ned fiberresningen med ett sandpapper (korn 180–240) samt torka noga innan första strykningen med Solo.

 

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

 

Underhåll
Använd en trasa fuktad i vatten och milt rengöringsmedel. Starka rengöringsmedel innehållande alkohol eller starka alkaliska lösningar kan försämra ytskiktet.

  • Namn
    Artikelnr.
  • Solo 30 Klar 0,9L
    17190101
  • Solo 30 Klar 2,7L
    17190301
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Solo 30 för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
10
6