Betosil 9L
Hitta butik

Betosil

Utomhus, Betong och Puts, Fasadfärg puts, Plaster and concrete paint

En högtäckande, smutsavvisande och mycket väderbeständig, diffusionsöppen fasadfärg
främst för målning av betongytor. Produkten är även lämplig för prefab betong.
Produkten låter ytan andas och minskar risken för frostsprängning.

Teknisk information

Glans: Matt
Åtgång: 4-8 m2/L
Dammtorr: 1 h
Övermålningsbar: 2-4 h
Målningstemperatur: Minimum +5°C
Verktyg: Pensel, roller eller färgspruta
Förvaring: Frostfritt
Återvinning: Rester får ej hällas ut i avloppet. Lämna rester och förpackningar på återvinningscentral/miljöstation.

Applicering

Före målning
Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara
noggrann från början.
Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat.
Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
Yttertemperaturen är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.
Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel.
Borsta eller skrapa bort lös, gammal puts och kalk. Kontrollera genom att knacka på ytan att
tidigare behandling har god förankring till underlaget.
Tvätta tidigare målade ytor med fasadtvätt och skölj med vatten.
Kom ihåg att skydda omkringliggande ytor ordentligt innan du börjar måla.

Målning
Måla 1–2 gånger med roller, pensel eller – efter lätt förtunning – med spruta. Måla inte fler
skikt än vad som behövs för full täckning då detta påverkar färgens diffussionsöppenhet
negativt.

Efter målning
Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och
förvara utom räckhåll för barn.
Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om
miljön, det gör vi.

 • Namn
  Artikelnr.
 • Betosil Bas-C 9 L
  19893005
 • Betosil Bas-C 2,7 L
  19893305
 • Betosil Vit/Bas-A 9 L
  19800006
 • Betosil Vit/Bas-A 2,7 L
  19800305
Beräkna åtgång färg
Beräkna åtgång färg
Du behöver totalt ca X liter färg av Betosil för 1 strykning på en yta av 1 kvm
OBS! Uträknad åtgång är ungefärlig och kan variera något beroende på underlagets skick.
8
4